Vitalis 2020: containers, cloud native and compliance

Sverige har som mål att bli världsbäst på e-hälsa men världen rör sig allt fortare. System som byggs idag kommer att vara ur fas med vårdtagarna snabbare än någonsin. För att möjliggöra visionen världens bästa e-hälsa måste både vårdgivare och leverantörer skapa möjligheten att snabbare innovera och anpassa sig till omvärldens krav. Containerbaserad IT infrastruktur har visat sig vara en nyckel till det. Den här presentationen kommer utifrån praktiska erfarenheter från transformationer till containerbaserad utveckling i hårt reglerade branscher som offentlig sektor, medicinteknik och bank/finans illustrera hur man kan vara snabb och innovativ med modern teknik och samtidigt efterleva standarder och lagkrav som GDPR, ISO-27001 och PdL.

Continue Reading Vitalis 2020: containers, cloud native and compliance

Taking EKS Distro for a Spin

TL;DR: EKS Distro = kops + Kubernetes fixes + aws-iam-authenticator AWS has recently launched EKS Distro, the Kubernetes distribution that powers its managed Kubernetes offer, called Elastic Kubernetes Service (EKS). This means that customers no longer have to choose between EKS (as a managed service) and some other Kubernetes setup. Instead, they can choose between EKS as a service managed by AWS or managed by themselves. The application hosted on top won’t observe any difference.

Continue Reading Taking EKS Distro for a Spin

KubeCon + CloudNativeCon North America 2020 Summary

Johan, CTO at Elastisys, attended this year's KubeCon + CloudNativeCon NA both as an attendee and on the virtual show floor as part of Elastisys booth and summarizes the main takeaways: -What where the major themes and hot topics in cloud native computing? -What where the new projects in the Cloud Native Computing Foundation (CNCF) that are worth keeping an eye on? -What where the big updates for the major existing projects like Kubernetes, Helm, Argo, Rook, Prometheus etc? -How will the open source landscape evolve and how does 2021 look like in cloud native computing?

Continue Reading KubeCon + CloudNativeCon North America 2020 Summary