Hur du kan dra nytta av Kubernetes inom svensk sjukvård

Hur kan Kubernetes användas där lagstiftning som Patientdatalagen och GDPR ställer hårda krav på säkerhet och skydd av personuppgifter? Här reder vi ut vad du inom vårdsektorn behöver tänka på om du vill använda Kubernetes i din it-miljö.

Continue Reading Hur du kan dra nytta av Kubernetes inom svensk sjukvård

How I Stopped Worrying And Started Loving Compliance

The Chief Risk Officer yells legalease from one side of the corridor (“you need to do access controls”), while the developers look at each other sceptically. In this blog post series, we will illustrate what compliance is from a cloud developer’s perspective.

Continue Reading How I Stopped Worrying And Started Loving Compliance