Compliance

Content related to all things RegTech: compliance with industry regulations and information security standards.

RegTechDay 2021: Reduce your compliance burden with cloud computing

Companies in Fintech need both fast-paced innovation & strict adherence to regulations, such as PCI DSS, GDPR, or national banking laws. In this session, Elastisys Senior Cloud Architect Cristian Klein walks you through the strong tools that the Cloud Native Ecosystem offers to navigate through these tricky waters.

RegOps Day 2021: Solving Privacy Shield and GDPR with Kubernetes

https://www.youtube.com/watch?v=ZBaGlyHJ0rI&list=PL1Bzo6mJqRXmIlpvHrqbWjKbjGdFc2wV8 Solving Privacy Shield and GDPR with Kubernetes GDPR has had a significant impact on companies working in Europe. This summer, dealing with GDPR got…

Vitalis 2020: containers, cloud native and compliance

Sverige har som mål att bli världsbäst på e-hälsa men världen rör sig allt fortare. System som byggs idag kommer att vara ur fas med vårdtagarna snabbare än någonsin. För att möjliggöra visionen världens bästa e-hälsa måste både vårdgivare och leverantörer skapa möjligheten att snabbare innovera och anpassa sig till omvärldens krav. Containerbaserad IT infrastruktur har visat sig vara en nyckel till det. Den här presentationen kommer utifrån praktiska erfarenheter från transformationer till containerbaserad utveckling i hårt reglerade branscher som offentlig sektor, medicinteknik och bank/finans illustrera hur man kan vara snabb och innovativ med modern teknik och samtidigt efterleva standarder och lagkrav som GDPR, ISO-27001 och PdL.

Security Hardening Kubernetes for Regulatory Compliance

In this video Cristian Klein, Cloud Native Architect at Elastisys, provides provide a deep dive on security development tools and open source Kubernetes services available to meet the growing regulatory pressure across different industries.