The Elastisys Tech Blog

Search

Compliant Kubernetes Tillgängligt Som Öppen Källkod

Compliant Kubernetes Tillgängligt Som Öppen Källkod

UMEA, Sverige, November 17, 2020 — Elastisys, världsledandarna inom Kubernetes och regelefterlevnad, meddelar idag att deras produkt Compliant Kubernetes (CK8s) nu är publikt tillgänglig som öppen källkod.

Från och med idag kommer intresserade användare att få tillgång till produkten via compliantkubernetes.io eller GitHub. Företag, såväl som individer, får nu en helt öppen källkods-lösning som kan möta omvärldens växande krav på integritet och regelefterlevnad. Compliant Kubernetes är nämligen den första distributionen av Kubernetes som är speciellt utformad för att tillgodose krav från lagar och regelverk såsom patientdatalagen (PdL), GDPR, PCI DSS och ISO-27001. 

Johan Tordsson, medgrundare och IT-chef på Elastisys förklarar att produkten drastiskt kommer underlätta vardagen för många: 

“Jag är väldigt stolt över det arbete och engagemang som våra ingenjörer har lagt ner på att utveckla den här produkten. Compliant Kubernetes kommer förenkla företagens arbete med att implementera viktiga säkerhetsåtgärder för att säkerställa regelefterlevnad – samtidigt som fördelarna och flexibiliteten med Kubernetes bevarats.”

Compliant Kubernetes är mycket mer än bara Kubernetes. Det är en kombination av effektiva öppna källkods-lösningar från Cloud Native-communityt som specifikt utvecklats för att tillgodose de mest väsentliga säkerhetskontroller som behövs för att uppfylla regulatoriska krav. Compliant Kubernetes är därmed en plattform som är byggd för efterlevnad från grunden. Den möjliggör för användaren att på ett enkelt och smidigt sätt hantera sina Kubernetes-miljöer i utvalda publika eller privata moln, på virtuella maskiner eller fysiska servrar. 

För företag som vill dra nytta av Elastisys erfarenhet av att drifta kluster erbjuder Elastisys dessutom managerade tjänster i samarbete med olika molnleverantörer; i Europa såväl som i USA. Tempus AB använder för nuvarande Elastisys managerade tjänst och berättar om sitt beslut: 

“Vi hanterar väldigt känslig data. Vi beslutade oss för Compliant Kubernetes då det inte låser fast oss hos en specifik molnleverantör, det finns tillgängligt under Europeisk jurisdiktion, samt att det är byggt på best practice och kommer färdigpaketerat med allt vi behöver för både säkerhet och efterlevnad, vilket besparar oss väldigt mycket arbete.” 

Robert Winter, VD på Elastisys understryker Elastisys entusiasm för öppen källkod: 

“Vi började utveckla Compliant Kubernetes för att vi såg ett behov av högre säkerhet och bättre integritetsskydd för att köra våra managerade tjänster. Vi vet att den största styrkan med öppen källkod är engagemanget från användare som vill bidra till att utveckla och förbättra vår produkt, och ta den till nästa nivå.”

Robert fortsätter:

“Vi är nu redo att hjälpa alla som är intresserade av en managerad tjänst och eller behöver support kring CK8s. Vi är glada att ha ett växande community och är tacksamma över det engagemang vi fått utvecklare världen runt.”

Om Elastisys

Elastisys utvecklar och driftar open source-plattformar för modern, containerbaserad applikationsutveckling. Elastisys är Cloud Native Computing Foundation (CNCF) medlemmar och aktiva deltagare i cloud native-ekosystemet.

Elastisys utvecklar den CNCF certifierade Kubernetes distributionen Compliant Kubernetes – en säkerhetshärdad Kubernetes-paketering med fokus på regulatorisk efterlevnad för bl.a. GDPR, PCI DSS, ISO 27001, PDL, HiPAA och SOC 2. Compliant Kubernetes är open source och kan köras på ditt val av europeiska och svenska molnleverantörer för efterlevnad av GDPR samt i egna serverhallar. 

Elastisys tillhandahåller även en komplett “Compliant Stack” – de driftade tjänster som moderna bolag använder som byggstenar till sina container-baserade applikationer. Compliant Stack innehåller förutom Kubernetes även PostgreSQL, MariaDB, Redis, Elasticsearch, Prometheus, Grafana och NATS. 

Läs mer på elastisys.com och compliantkubernetes.com.

Share:
LinkedIn
Twitter
Reddit