Leverera värde snabbare med Kubernetes - med fullständig regel-efterlevnad och under svensk lagstiftning

Elastisys Compliant Kubernetes-tjänst ger dig fördelarna med containerisering och Kubernetes och ser till att du uppfyller dina regulatoriska krav – under hela utvecklingscykeln till revision. Allt under svensk lagstiftning, på ditt val av molnleverantör.

Utnyttja hastigheten med cloud-native i reglerade branscher

Fördelar

Leverera värde snabbare

Öka utvecklar-produktivitet, tillgänglighet och prestanda samtidigt som du minskar dina driftskostnader. Genom att använda Compliant Kubernetes får du alla fördelarna med en modern container-plattform samtidigt som du får verktygen du behöver för att säkerställa regelefterlevnad med bibehållen innovationstakt.

Gör regelefterlevnad enkelt

Undvik att oroa dig för om din infrastruktur är konfigurerad enligt dina regulatoriska regelverk och branschstandarder. Elastisys ser till att du alltid har spårbarhet på vem som gjort vad och konfigurerar och driftar intrångsdetektering, nätverkssegmentering och privata container-register enligt best practice så du slipper. Våra möjligheter till detaljerad policystyrning gör också att du kan automatisera dagliga beslut och hålla din container-miljö regulatorisk korrekt över tiden.

Slipp komplex drift

Luta dig tillbaka och överlåt driften av dina container-kluster åt vårt team av certifierade Kubernetes-administratörer. Vi håller koll på dina klusters hälsa och säkerhet och sköter uppgraderingar, backup, säkerhets-patchning och disaster recovery så att du slipper. Vi erbjuder marknadsledande SLA:er och 24/7 support.

Underlätta revisioner

Compliant Kubernetes automatiserar förberedelser inför revision genom “compliance as code” och automatisk upprätthållande av policies. Du får fullständig spårbarhet kring vem som gjort vad i systemet och rapporter du kan använda vid revision för att enkelt bevisa din efterlevnad.

Varför låta oss drifta dina Kubernetes-kluster?

Att drifta Kubernetes på rätt sätt i produktion är utmanande.

"Dag 2" är komplext

Kubernetes är notoriskt svårt att drifta för kritiska arbetslaster under strikta SLA:n. Det här gäller i ännu högre grad i reglerade branscher.

Kompetens är dyr och svår att behålla

Att anställa och behålla 3-5 Kubernetes-experter att drifta dina kluster 24/7 är inte alltid mest ekonomiskt. Kubernetes och containeriserade miljöer ställer också helt andra krav på säkerhetskompetens.

Landskapet ändras konstant

Att hålla jämn fart med det snabbt växande ekosystemet kring cloud native är en utmaning som kräver ett dedikerat team.

Säkerhet och efterlevnad är svårt

DevOps- och driftpersonal är inte nödvändigtvis säkerhets- och regelefterlevnadsexperter vilket gör det svårt att hålla jämna steg med de senaste sårbarheterna och regleringarna.

Vad våra kunder säger

"As CISO it is my task to ensure secure, legally compliant IT operations. My job is to make innovation possible. Not to complicate them with excessive security requirements. With Elastisys Compliant Kubernetes, we have a flexible and versatile solution available on our Exoscale Cloud."
David Krois-Brandtner
Chief Information Security Officer (CISO) på A1 Digital
“Vi hanterar känslig information om barn och har hårda krav på vår datahantering. Vi valde Elastisys Compliant Kubernetes eftersom det inte låser in oss i något moln, är tillgängligt under europeisk lagstiftning, bygger på best practice och kommer färdigpaketerat för våra behov inom säkerhet och regelefterlevnad vilket sparar oss mycket jobb”
Joel Hörnqvist
VD på Tempus Information Systems

Vad är Compliant Kubernetes?

Elastisys Compliant Kubernetes-tjänst är en fullt managerad tjänst byggt på vår säkerhetshärdade Kubernetes distribution Compliant Kubernetes:

CNCF-certifierad, open source Kubernetes distribution byggd på de projekt som blivit branschstandard.

Förkonfigurerad med verktyg och policies som underlättar revision och säkerställer regelefterlevnad för regulatoriska regelverk och standarder som ISO-27001, GDPR, PCI-DSS och SOC-2.

Säkerhetshärdad containerplattform med verktyg och konfiguration enligt best practice.

Möjliggör efterlevnad för dina applikationer över hela mjukvaruutvecklingscykeln – utan att begränsa din innovationstakt.

Vad ingår?

Innovationstakten från cloud native kombinerat med trygg regelefterlevnad

Elastisys managerade Compliant Kubernetes-tjänst är en säker och regulatorisk korrekt Kubernetes-tjänst anpassad för reglerade organisationer. 

Compliant Kubernetes-kluster kommer med loggning, monitorering, Intrångsdetektering, nätverkssegmentering och spårbarhet anpassad för att efterleva de strikta krav som kommer med regleringar som t.ex. GDPR, PCI-DSS, ISO-27001 och SOC-2.

Säkerhet och regelefterlevnad

 • Rollbaserad accesskontroll (RBAC)
 • Secret management
 • Automatiserad certifikathantering
 • Privat containerregister
 • Automatiserad sårbarhetsscanning av container-images
 • Intrångsdetektering (IDS)
 • Förkonfigurerade säkerhetspolicies
 • Nätverksisolering och brandväggar konfigurerade för maximal säkerhet

Observerbarhet

 • Prometheus, AlertManager, och Grafana för plattforms- och applikationsövervakning
 • Elasticsearch för plattforms- och applikationsloggning
 • Fullständig spårbarhet vem som gjort vad i Kubernetes API:et

Integrationer och användbarhet

 • Stor mängd autentiseringsmöjligheter som Active Directory, SAML och Google-inloggning
 • Integrerat webbgränssnitt för alla tjänster runt ditt Kubernetes-kluster, inklusive säkerhets- och regelefterlevnadskonfiguration
 • Integrationer med populära CI/CD-system som GitLab och Jenkins
 • Persistent largring med backuper och disaster recovery
 • Kontinuerliga uppdateringar och patchning av sårbarheter i Kubernetes och övriga projekt

Redo att testa?

Elastisys Compliant Kubernetes är tillgängligt på följande molnleverantörer och kan levereras antingen under europeisk eller amerikansk lagstiftning.

Behöver du fler tjänster?

Elastisys tillhandahåller en fullt managerad cloud native-stack som tjänst med de applikationer utvecklare är vana vid i en modern containerbaserad mjukvarustack – PostgreSQL, MariaDB, Redis, NATS, Elasticsearch och Prometheus.

Detta låter dig dra nytta av fördelarna med cloud native utan att anställa ett helt drift- och säkerhetsteam. Elastisys driftar tjänsterna åt dig med 24/7 support, hög tillgänglighet och SLA:n på en skalbar Kubernetes-plattform.