Webinars / Sammanfattning KubeCon+CloudNativeCon EU 2020

Sammanfattning KubeCon + CloudNativeCon EU 2020

Kubernetes är det snabbast växande open source-projektet i världen och populariteten för Kubernetes och de övriga verktygen i cloud native-ekosystemet växer explosionsartat. Höstens konferens 2020 var virtuell men innehöll ändå 4 dagar späckat med uppdateringar, trendspaningar och exempel på use case från alla de olika projekten, leverantörerna och slutanvändarna i communityt.

Elastisys har varit trogna deltagare på KubeCon+CloudNativeCon både i Europa och USA sedan 2018 och sett det växa till fjolårets 12 000 deltagare i USA. Denna gången vandrade vi de virtuella konferens-gångarna och sorterade igenom bruset både på föreläsningarna och i korridorerna. Här är vår sammanfattning.

Agenda

Elastisys CTO Johan Tordsson går igenom:

 • De viktigaste nyheterna från CNCF och alla leverantörer
 • De mest intressanta nya projekten
 • De hetaste trenderna och vart cloud native-ekosystemet är på väg de närmaste åren
Trender vi diskuterar
 • CI/CD och varför det är det nya service mesh
 • Fokus på CNCFs slutanvändare
 • Fokus på mångfald
 • ClusterAPI
 • GitOps
 • Telco grade Kubernetes networking / edge native (K3s, Longhorn)
 • Lagring (Vitess, TiKV, Longhorn, Rook, OpenEBS, NATS)
 • Säkerhet (Trivy, OPA, Falco, SOPS, SPIFFE, SPIRE)
Missa inte vår KubeCon + CloudNativeCon 2020 summering i blog-format heller.

Registrera dig

Ladda ner presentationen

Målet med våra webinar är att kunna sprida kunskap, därför delar vi med oss av vårt material här efter webbinariumet. 

Sammanfattning KubeCon + CloudNativeCon EU: De viktigaste trenderna och nyheterna från världens hetaste cloud-konferens (Webinar)

FREE DOWNLOAD

Send download link to: