The Elastisys Tech Blog

Search

SEB och Norrlandsfonden stöttar Elastisys expansionsplaner

Share:
LinkedIn
X
Reddit

Elastisys är ett avknoppningsföretag från Umeå universitet med stor erfarenhet av det containerbaserade sättet att utveckla och drifta programvara med hjälp av Kubernetes. Företaget har specialiserat sig på att erbjuda plattformstjänster för containerbaserad utveckling. Deras flaggskeppsprodukt – Compliant Kubernetes – är den första distributionen av Kubernetes som är speciellt utformad för att tillgodose krav från lagar och regelverk såsom PDL, GDPR, PCI DSS och ISO 27001.

Elastisys upplever just nu en stor efterfrågan. Ett flertal branscher, såsom sjukvården, finansbranschen, och offentlig sektor har idag börjat snegla på containerbaserad programvaruutveckling då det erbjuder möjligheten att snabbare ta fram bättre mjukvarulösningar, till en lägre kostnad. Robert Winter, VD på Elastisys, berättar:

“Det här ligger verkligen i tiden och vi ser unika expansions- och tillväxtmöjligheter. Ledtiden är en viktig faktor för framgång i vår bransch och vi tog därför kontakt med SEB och Norrlandsfonden för att se om de kunde hjälpa oss med den biten.”

SEB har nu tillsammans med Norrlandsfonden gått in och stöttat företaget med ett lån på sammanlagt 3 miljoner kronor. Anna Hedström, företagsanalytiker på Norrlandsfonden, ser en stor marknadspotential:

”Elastisys forskningsbaserade lösningar finns på en marknad som är i stor expansion och bolaget har de senaste åren expanderat kraftigt. Vi ser med stort intresse fram emot att få följa bolagets tillväxtresa”.

Andreas Gunnarsson, företagsrådgivare på SEB, har även han tilltro till Elastisys affärsverksamhet:

“När en Wallenbergfinansierad forskning tar ett steg vidare till att bli en bärkraftig affärsidé är det särskilt roligt att som SEB få kliva in med bankfinansiering i ett expansivt skede. Det är något som vi gärna gör med Norrlandsfonden som pålitlig samarbetspartner. Vi ser att bolaget har stor potential i marknaden framgent då ett tydligt behov finns”.

Genom den här satsningen hoppas företaget kunna skala upp och expandera till fler marknader. 

Share:
LinkedIn
X
Reddit