The Elastisys Tech Blog

Search

Svensk utmanare ingår partnerskap med Europas största molnleverantör

Det norrländska snabbväxande bolaget Elastisys offentliggjorde idag sitt partnerskap med OVHcloud, Europas största molnleverantör. Partnerskapet stärker det europeiska utbudet av moderna molntjänster och erbjuder GDPR-säker behandling av personuppgifter. Ett enkelt svar på en hett debatterad fråga sedan “Privacy Shield” ogiltigförklarades i somras.

De stora amerikanska molnleverantörerna Amazon, Google och Microsoft har länge dominerat marknaden medan europeiska alternativ varit svåra att hitta. Sommaren 2020 ogiltigförklarade EU-domstolen “Privacy Shield”-samarbetet mellan EU och USA, vilket gör att överföring av personuppgifter till USA-ägda moln riskerar bryta mot Dataskyddsförordningen (GDPR). Efterfrågan på EU-ägda moln har därför ökat, men stödet för att enkelt kunna konsumera moderna molntjänster som Kubernetes och containers har varit eftersatt.

Partnerskapet mellan OVHcloud och Elastisys kommer därför lägligt. Bolagens kunder kommer kunna erbjudas säkra containertjänster som är fullt kompatibla med europeiska GDPR-krav. Den norrländska uppstickaren Elastisys, som vuxit snabbt under de senaste tre åren och gått från 5 till 30 anställda, är glada över att meddela samarbetet, som bolagets VD Robert Winter menar är ett stort kliv:

“Det här kommer särskilt att vara en tillgång för europeiska organisationer i reglerade branscher som sjukvård, finansiella tjänster och offentlig sektor. Kunder får genom det här partnerskapet tillgång till en Kubernetes-tjänst driftad fullt ut på europeisk mark som möter en stor mängd olika säkerhetskrav och regelverk, t.ex. GDPR, PCI DSS, ISO-27001 samt svenska Patientdatalagen (PdL).”

OVHcloud är med sina 20 europeiska datacenter Europas största molnleverantör. De är medlemmar i GAIA-X, ett samarbetsprojekt ämnat att skapa nästa generations europeiska datainfrastruktur. “Som en aktiv medlem i GAIA-X initiativet hoppas vi se ytterligare nya innovativa europeiska molntjänster som Elastisys Compliant Kubernetes på marknaden under 2021, vilket verkligen gynnar det europeiska ekosystemet”, berättar David Devine, OVHcloud Partner Program Manager för norra Europa.

Share:
LinkedIn
Twitter
Reddit