Elastisys and OVHcloud partner up to provide GDPR-compliant managed container services

Elastisys today announced Europe’s biggest cloud provider OVHcloud as a Partner. This partnership will enable customers of both companies to access enterprise grade security-focused container services that are fully EU compliant. 

Continue Reading Elastisys and OVHcloud partner up to provide GDPR-compliant managed container services

Vitalis 2020: containers, cloud native and compliance

Sverige har som mål att bli världsbäst på e-hälsa men världen rör sig allt fortare. System som byggs idag kommer att vara ur fas med vårdtagarna snabbare än någonsin. För att möjliggöra visionen världens bästa e-hälsa måste både vårdgivare och leverantörer skapa möjligheten att snabbare innovera och anpassa sig till omvärldens krav. Containerbaserad IT infrastruktur har visat sig vara en nyckel till det. Den här presentationen kommer utifrån praktiska erfarenheter från transformationer till containerbaserad utveckling i hårt reglerade branscher som offentlig sektor, medicinteknik och bank/finans illustrera hur man kan vara snabb och innovativ med modern teknik och samtidigt efterleva standarder och lagkrav som GDPR, ISO-27001 och PdL.

Continue Reading Vitalis 2020: containers, cloud native and compliance

KubeCon + CloudNativeCon North America 2020 Summary

Johan, CTO at Elastisys, attended this year's KubeCon + CloudNativeCon NA both as an attendee and on the virtual show floor as part of Elastisys booth and summarizes the main takeaways: -What where the major themes and hot topics in cloud native computing? -What where the new projects in the Cloud Native Computing Foundation (CNCF) that are worth keeping an eye on? -What where the big updates for the major existing projects like Kubernetes, Helm, Argo, Rook, Prometheus etc? -How will the open source landscape evolve and how does 2021 look like in cloud native computing?

Continue Reading KubeCon + CloudNativeCon North America 2020 Summary

Security Hardening Kubernetes

In this video Johan Tordsson, CTO of Elastisys, provides provide a deep dive on security development tools and open source Kubernetes services available to meet container based security and compliance needs.

Continue Reading Security Hardening Kubernetes

Solving Privacy Shield and GDPR with Kubernetes

In this session Robert Winter, CEO at Elastisys provides a summary of the key elements of GDPR and recent Privacy Shield ruling and what it means. Then Cristian Klein, Elastisys Senior Cloud Architect, goes over the resources available to Kubernetes users to navigate through these tricky waters and the processes needed to meet current privacy requirements.

Continue Reading Solving Privacy Shield and GDPR with Kubernetes