Knowledge hub

gdpr

Vitalis 2020: containers, cloud native and compliance

Sverige har som mål att bli världsbäst på e-hälsa men världen rör sig allt fortare. System som byggs idag kommer att vara ur fas med vårdtagarna snabbare än någonsin. För att möjliggöra visionen världens bästa e-hälsa måste både vårdgivare och leverantörer skapa möjligheten att snabbare innovera och anpassa sig till omvärldens krav. Containerbaserad IT infrastruktur har visat sig vara en nyckel till det. Den här presentationen kommer utifrån praktiska erfarenheter från transformationer till containerbaserad utveckling i hårt reglerade branscher som offentlig sektor, medicinteknik och bank/finans illustrera hur man kan vara snabb och innovativ med modern teknik och samtidigt efterleva standarder och lagkrav som GDPR, ISO-27001 och PdL.

Security Hardening Kubernetes for Regulatory Compliance

In this video Cristian Klein, Cloud Native Architect at Elastisys, provides provide a deep dive on security development tools and open source Kubernetes services available to meet the growing regulatory pressure across different industries.

Solving Privacy Shield and GDPR with Kubernetes

In this session Robert Winter, CEO at Elastisys provides a summary of the key elements of GDPR and recent Privacy Shield ruling and what it means. Then Cristian Klein, Elastisys Senior Cloud Architect, goes over the resources available to Kubernetes users to navigate through these tricky waters and the processes needed to meet current privacy requirements.