Knowledge hub

Search

HSLF-FS

Hur du kan dra nytta av Kubernetes inom svensk sjukvård

Hur kan Kubernetes användas där lagstiftning som Patientdatalagen och GDPR ställer hårda krav på säkerhet och skydd av personuppgifter?Här reder vi ut vad du inom vårdsektorn behöver tänka på om du vill använda Kubernetes i din it-miljö.

How to use Kubernetes in Swedish Healthcare

Kubernetes has demonstrated its ability as a platform to help teams deliver software fast and reliably. But how can it be used in highlighly regulated environments, such as Swedish Healthcare?